TASCA

 

 

 

Voleu saber com es fa el compostatge? 

Amb grups cooperatius de quatres persones descobrireu com es fa el compostatge, quins són  els factors que condicionen el procés del compostatge, experimentareu com es fa, elaborant un compostador, cantant, pintant, decorant, calculant, dialogant i fent un reportatge fotogràfic de tot el procés. Tot això ho recollireu en un Power Point que serà avaluat per la teva professora.

Avaluació Inicial:

Expliqueu breument què sabeu sobre el compostatge.