INTRODUCCIÓ

 

QUINA IL·LUSIÓ CONÈIXER AQUESTA CANÇÓ!!!

T'AGRADA COM SONA AQUESTA CANÇÓ?                   

VOLS SABER UNA MICA SOBRE F. CHOPIN?

Gaudireu d'una música fantàstica on el seu só reprodueix les gotes d'aigua en caure un dia de pluja. Les sentireu caure a poc a poc, més depressa, més quantitat,  fins arribar a una gran tempesta. Acabant amb una tornada a la calma.

 

L'aigua, com totes les substàncies químiques, es pot presentar en tres estats: en forma líquida, que és la que s'anomena aigua, l'estat sòlid, al qual s'anomena gel i l'aigua gas, al qual s'anomena vapor d'aigua.
En qualsevol estat en què es trobi l'aigua, sempre està formada per les mateixes molècules, és a dir, sempre és aigua.