PROCÉS

1.- Heu de fer grups de quatre.                                       

2.- Escolta la melodia i l'instrument que sona, de la gota d’aigua de F. Chopin.

3.- Ompliu el qüestionari entre tots els del grup.  QÜESTIONARI INICIAL.

4.- Entre tots fareu les següents activitats:

Activitat 1: Compositors i intèrprets: Penseu i escriviu una lletra per a la melodia de la cançó. Només la primera part. Després podeu pensar i escriure uns acompanyaments per a diferents instruments de percussió i si algú sap tocar el piano podria tocar la melodia. Feu una fotografia del vostre grup cantant i acompanyant amb els instruments i el so per adjuntar al PowerPoint. I LA LLETRA DE LA CANÇÓ.

http://menorcaweb.net/aguasch/prelud15.mid

http://everlast.wordpress.com/2006/11/22/chopin-prelude-op28-15-raindrop/

http://www.ciao.es/Baladas_preludios__Opinion_853586

http://es.wikipedia.org/wiki/Piano   http://www.edu365.com/eso/muds/musica/piano/index.htm#

 Activitat 2: Escriptors: Feu un conte per un dia de pluja, escoltant la melodia per inspirar-se, consultant la biografia de F. Chopin i  sobre l'instrument que sona: el piano. Adjuntar al PowerPoint EL CONTE.

http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin          

http://tipitina.blogspot.com/2006/09/dia-de-pluja-dia-per-contes.html

http://www.edu365.com/eso/muds/musica/piano/index.htm#

Activitat 3: Investigadors: Classifiqueu els consells en una graella explicativa els consells per estalviar aigua.Adjuntar al PowerPoint LA GRAELLA.

http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/guiaaigua.pdf

 Activitat 4: Científics: Expliqueu EL CICLE DE L'AIGUA en una diapositiva per posar al PowerPoint.

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/aigua/index.htm    

http://www.pangea.org/~acte/aigua2000/web.htm

Activitat 5: Constructors: Elaboració d’una maqueta del cicle de l’aigua.

Feu una fotografia de LA MAQUETA i adjunteu al PowerPoint.

 http://www.pangea.org/~acte/aigua2000/web.htm      

Activitat 6: Dansaire: Prepareu una petita DANSA amb expressió corporal de la melodia treballada. Adjunteu una fotografia o bé petit DVD de la representació al PowerPoint.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa;                     http://www.xtec.es/~ltorres3/projecte/d2/popucat.htm#festives

http://www.danzasdelmundo.coolfreepage.com/;     http://fed.sardanista.cat/

 Activitat 7: Pensadors: Expliqueu individualment quins sentiments i emocions teniu un dia de pluja. Feu una diapositiva explicant, inserint imatges, dibuixos, de LA COMPOSICIÓ DELS SENTIMENTS.                            

http://2ni2.com/emoticon/humor.htm                     http://www.notetrago.com/posting.php?mode=smilies

 Activitat 8: Consellers: Fareu un recull d’embarbussament, endevinalles i acudits sobre el tema de l’aigua i/o la pluja. Adjuntareu al PowerPoint amb el títol de: ENDEVINALLES.

http://ense.gencat.es/~mferna99/projecte/endevi.htm,               http://www.memcat.org/infantil/endevina/index.html

http://www.xtec.es/~aperafit/p/endevina/inici.htm;                     http://www.xtec.es/~aperafit/p/endevina/index.htm

                                                             http://www.arrakis.es/~francesc/jocs.html    http://www.xtec.cat/~mgil2243

 

Finalment fareu una exposició dels vostres treballs i explicareu per grups els vostres PowerPoint sobre "LA GOTA D'AIGUA" i fareu el vostre portfoli.