AVALUACIÓ

 

Heu  de construir un mural cada grup amb tota la informació sobre el tema investigat de la Fira de Sant Ponç.

QUÈ SABEM?

El qüestionari inicial ens servirà per veure què coneixem abans de començar               

COM APRENEM?

Buscant la informació tots junts, ajudant-nos amb als altres i compartint allò que descobrim. Si cal demanem ajuda al professor/a.

QUÈ HEM APRÈS?

L'última activitat ens servirà de control per veure tot allò après per cadascun de nosaltres.

Quan lliureu el mural, les espelmes i les bosses aromàtiques al professor, aquest us la valorarà seguint la graella d'avaluació que està en aquesta pàgina. Veureu que aquesta consta de cinc apartats. Cadascun d'ells es valorarà amb 0, 1, 1,5 o bé 2 punts. Al final tindreu la nota global i les observacions del professor sobre la vostra presentació.

Així que ànim,  a veure si traieu molt bona nota !!!!!!!!  

                           Incomplet = 0 punts             Just =  1 punt             Bé = 1,5 punts            Excel·lent = 2 punts

 

 

Incomplet

Just

Excel·lent

Nota

Treball en grup

No  han estat capaços de treballar en grup.

Han treballat poc en grup.

Demostren que han treballat força en grup

El seu treball en grup ha estat molt bo des del principi.

 

Organització de la feina

Han demostrat poca capacitat d'organització.

S'han organitzat acceptablement.

S'han organitzat bé dins el grup.

Han estat capaços de saber-se organitzar perfectament.

 

Recerca informació

Han buscat poca informació.

Han buscat un mínim d'informació.

Es nota que han fet una bona recerca.

La recerca d'informació ha estat excel·lent

 

Presentació 

Han fer una presentació  fluixa.

Han fet una presentació acceptable.

Han fet una bona presentació.

La presentació és molt bona.

 

Contingut de la presentació

Demostren poc coneixement respecte als temes treballats.

Demostren un coneixement parcial dels temes  treballats.

Demostren un bon coneixement  dels temes treballats.

 Demostren molt  coneixement  dels temes treballats.

 

Nota final i comentaris del professor