GUIA DIDÀCTICA

 

 

INTRODUCCIÓ

Aquesta WebQuest adreçada als alumnes d’aules d’acollida de secundària, s’introdueix a partir d’un aprenentatge per problemes (PBL) i amb treball cooperatiu. El PBL pretén:

Ø      La creació de categories intel·lectuals.

Ø      La formació en competències genèriques i específiques.

Ø      La comunicació.

Ø      El pensament crític.

Ø      El lideratge.

Ø      La presa de decisions.

Ø      El treball pluridisciplinar.

Ø      La creativitat.

Ø      El desplegament d’habilitats.

Ø      L’aprenentatge en acció.

A partir del tema central: Què fem a la Fira de Sant Ponç?, es desenvolupen unes activitats que permetran despertar les diferents intel·ligències o habilitats dels alumnes.

Per poder aconseguir els objectius, les activitats es podran expressar en qualsevol dels llenguatges: oral, escrit, plàstic, musical o corporal. Les intel·ligències treballades són:

- La intel·ligència Lingüística: Recerca de la informació sobre la Fira de Sant Ponç. Preparació de la sortida: diàlegs per anar a comprar.

-La intel·ligència Lògico-matemàtica: calculant les despeses dels trajectes.

-La intel·ligència Naturalista: classificant les plantes aromàtiques i remeieres.

-La intel·ligència Musical: composar diferents ritmes pels acompanyament a la cançó de Sant Ponç de Toni Giménez, “En-cantat !” Cançons per a nens i nenes.

-La intel·ligència Cinètico-corporal: fent els tallers d’espelmes i bosses aromàtiques amb plantes remeieres.

-La intel·ligència Espacio-visual: decorant les espelmes i bosses. Confeccionant el mural final.

-La intel·ligència Intrapersonal: pensant els productes que comprarem a la Fira per a casa. Elaborant el propi mapa mental de l’activitat i portfoli de l’alumne.

-La intel·ligència Interpersonal: anant a comprar els productes a la Fira. 

               

OBJECTIUS

 1. Aprendre el nom del vocabulari bàsic de la unitat.
 2. Conèixer la Fira de Sant Ponç de Barcelona.
 3. Formular preguntes senzilles sobre la compra a realitzar.
 4. Aprendre a negociar la comprar de productes, escollint el que tingui les característiques desitjades.
 5. Donar pautes culturals del funcionament de les botigues al nostre país.
 6. Introduir els alumnes en les mesures que s’utilitzen en la Fira de Sant Ponç.
 7. Familiaritzar-se amb les operacions de pagament i devolució del canvi.
 8. Gaudir de les festes tradicionals catalanes.

 

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS

 1. Observació directa de la Fira de Sant Ponç de Barcelona i de les diverses botigues.
 2. Sortida a la Fira amb transport públic.
 3. Elaboració de diferents diàlegs per anar a comprar a la Fira de Sant Ponç.
 4. Utilització de la negociació en la compra de diferents productes.
 5. Classificació dels productes de la Fira de Sant Ponç: fuites confitades, melmelades, diferents tipus de mels, diferents plantes aromàtiques i remeieres.
 6. Càlcul de les despeses de transport i compres.

 

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS

 1. La Fira de Sant Ponç.
 2. Les plantes medicinals.
 3. La mel i les confitures.
 4. Tipus de botigues de la Fira de Sant Ponç.
 5. Els transports: públics i privats.

 

CONTINGUTS D’ACTITUDS, VALORS I NORMES

 1. Interès per aprendre el nou vocabulari de la unitat.
 2. Valoració de la importància de la compra ben realitzada.
 3. Disposició a autoavaluar els propis aprenentatge.
 4. Valoració de les festes tradicionals catalanes com a un element integrador.

 

TEMPORITZACIÓ

Unes vuit hores lectives (d’una setmana de les hores de classe, a l’aula d’acollida; és a dir unes dues hores per dia),  més tot un matí de la sortida a la Fira de Sant Ponç.

 

ACTIVITATS

1.- Faran grups de tres companys/es.

2.- Llegiran el problema a resoldre i faran les activitats tenint en compte els recursos informàtics proposats:

 

A l’aula d’acollida de l’institut Olorda de Sant Feliu de Llobregat, sou uns 24 alumnes que voleu anar a visitar la Fira de Sant Ponç al carrer Hospital de Barcelona. Teniu un matí per anar a fer la visita. Es proposa tres alternatives per a fer el desplaçament:

- Autocar particular.

- Tren més transport metropolità de Barcelona.

- Autobús interurbà més transport metropolità de Barcelona.

Calcular Quina serà la millor, més ràpida i econòmica opció?

 

Cada membre del grup tindrà el següent rol d’investigador:

INVESTIGADOR 1: Calcular l’opció d’anar amb autocar particular i buscar informació de Sant Ponç.

Quin dia es celebra Sant Ponç, qui va ser, perquè és una tradició de vendre confitures i plantes medicinals.

INVESTIGADOR 2: Calcular l’opció d’anar amb tren més transport metropolità de Barcelona i feu un diàleg per a anar a comprar a la Fira de sant Ponç.

INVESTIGADOR 3: Calcular l’opció d’anar amb autobús interurbà més transport metropolità de Barcelona i contesta als problemes i inventa un problema més sobre el tema.

Contesta aquests problemes i inventat algun més.

3.- Un cop feta aquesta petita investigació: tots/es els companys del grup faran les següents activitats:

Activitat 1

Escolta la cançó: Sant Ponç

Grava-la a l’ordinador amb la teva veu

i fer acompanyaments amb instruments de percussió.

Activitat 2

Sortida a la Fira de Sant Ponç

Activitat 3

Busca informació sobre espelmes aromàtiques.

Activitat 4

Decoració de les espelmes i les bosses.

Activitat 5

Elaboració de les bosses aromàtiques amb les plantes medicinals comprades a la Fira de Sant Ponç, al carrer de l’Hospital de Barcelona.

Activitat 6

Construcció d’un mural amb fotografies de la sortida a Sant Ponç entre tots/es els companys del teu grup.

MATERIAL

SUPORT ESCRIT

Qüestionari, textos informatius, cançoners, etc

SUPORT TIC

Internet, aplicacions informàtiques (Word) 

SUPORT AUDIOVISUAL

CD, enregistradora, Mp3, CD “En-cantat!” de Toni Giménez. Cançó: Sant Ponç.

SUPORT GRÀFIC

Fotografies, mapes, i mapes mentals.

SUPORT MANIPULATIU

Material musical: instruments de percussió. maraques, triangle, caixa xinesa, claus, xinxines, etc

Productes comprats a la Fira de Sant Ponç: fruites confitades, melmelades, diferents tipus de mel, plantes aromàtiques i remeieres.

El portfoli o pannell didàctic.