TASCA

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenentatge per problemes (PBL) Un mètode d’aprenentatge basat en problemes de la vida real i diària. El problema dirigeix tot el procés.

El mètode d’aprenentatge en PBL comprèn:

 


ü      La identificació i l’anàlisi del problema.

ü      La formulació de preguntes i la reflexió.

ü      La formulació dels objectius de l’aprenentatge.

ü      La cerca de fonts d’informació.

ü      El treball en equip i el debat.

 

Heu de fer grup de 3 companys/es per a resoldre el següent problema:

A l’aula d’acollida de l’institut, sou uns 24 alumnes que voleu anar a visitar la Fira de Sant Ponç al carrer Hospital de Barcelona. Teniu un matí per anar a fer la visita. Es proposa tres alternatives per a fer el desplaçament:

- Autocar particular.

- Tren més transport metropolità de Barcelona.

- Autobús interurbà més transport metropolità de Barcelona.

Calculeu. Quina serà la millor, més ràpida i econòmica opció?

A més a més, fareu: bosses aromàtiques amb plantes medicinals, decorareu espelmes aromàtiques, gravareu la cançó de Sant Ponç i anireu a la Fira al carrer Hospital!

QUÈ DIVERTIT!

Contesta:

 

Què saps de Sant Ponç?

Explica alguna tradició que coneguis del teu país d’origen.

APA, DONCS, SOM-HI!