REFLEXIÓ SOBRE ELS VALORS QUE ENS TRANSMETEN ELS ANUNCIS
             

Una Cacera del Tresor per a la tutoria de secundària

Creada per Núria Alart (nalart@xtec.cat) 


Introducció | Preguntes | La gran pregunta  | Recursos d'Internet


Introducció 

Els anuncis que trobem en tota mena de mitjans de comunicació influeixen en les maneres de fer i de comportar-nos en la societat actual. Vivim envoltats de publicitat.

Els anuncis juguen amb les emocions, els valors i els sentiments. Ens fan associar un producte a un valor desitjat: benestar, felicitat, èxit, seguretat, aventura... Ens distorsionen la realitat de manera que les imatges i el text poc tenen a veure amb el producte anunciat. Ens amaguen la finalitat que es proposen i ens enlluernen amb la forma com la presenten.

En grups de tres triareu un anunci publicitari que teniu en els recursos, o bé algun altre que us agradi més i contestareu les preguntes següents que teniu a continuació. (En acabar podeu fer la WebQuest: "Fem anuncis") http://www.xtec.cat/~nalart/


Preguntes

Quin és el producte anunciat?

Què destaca d'aquest producte?

Què es veu? Personatges, objectes, productes, logotip, fons,...?

En l'esport, a part de productes es venen valors? Quins?

Els comportaments dels protagonistes de l'anunci són entesos com a valors?

Quins recursos visuals s'utilitzen?

I recursos musicals? Quins?

Es podria fer un anunci publicitari sense cap música de fons?

És important el paper de la música a l'anunci? Per què?


La gran pregunta
Els valors com el respecte, el benestar, la felicitat, l'èxit, la seguretat, l'aventura, la cooperació ... , es transmeten en l'anunci triat? Per què?


Recursos d'Internet

http://www.xtec.cat/~fprats2/valors/valors.htm (Definicions de diferents valors)

http://www.youtube.com/watch?v=GU8Xrc4506o Cotxe

http://www.youtube.com/watch?v=WBAd99v9mn4 Repsol (Maslow)

http://www.youtube.com/watch?v=5l4_N33AYvw&NR=1 (Coca-cola)

http://www.youtube.com/watch?v=b9oANDENzKI (Colònia)

http://www.youtube.com/watch?v=0cZGMR_8JEI (Sabó)