AVALUACIÓ

 

 

 

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL PODCAST DE LES NOSTRES EMOCIONS

 

La manera de puntuar aquest treball serà la següent: Quan es lliurin els treballs (podcast, guió, i les targetes de les emocions) al professorat i s’hagi fet la presentació del podcast,  omplireu la següent  graella d'avaluació en grup. Veureu que aquesta consta de cinc apartats. Cadascuna d'elles es valorarà amb les següents puntuacions numèriques:

 Incomplet = 0 punts    Just = 1 punt     Bé = 1,5 punts     Excel·lent = 2 punts

Al final la professora també omplirà una altra graella on posarà la nota global i les observacions sobre el podcast de les vostres emocions.

 

 

 

Incomplet

 

Just

Excel·lent

N

O

T

A

Treball en grup

 

No  heu estat capaços de treballar en grup.

Heu treballat poc en grup.

 

 

Demostreu que heu treballat força en grup

El treball en grup ha estat molt bo des del principi.

 

 

Organització de la feina

 

Heu demostrat poca capacitat d'organització.

Us heu organitzat acceptablement.

Us heu organitzat bé dins el grup.

Heu estat capaços de saber-vos organitzar perfectament.

 

Contingut del podcast

Demostreu poc coneixement del tema treballat

Demostreu un coneixement parcial del tema

treballat

Demostreu un bon coneixement del tema

treballat

Demostreu molt coneixement del tema

treballat

 

Presentació del podcast

 

Heu fet una presentació  fluixa del podcast

 

Heu fet una presentació acceptable del podcast

 

Heu fet una bona presentació del  podcast

La presentació del podcast ha estat molt bona.

 

Presa de decisions

 

Individualment voleu tenir sempre la raó.

 

A vegades decidiu de no fer cas a l’altre.

 

Considereu normalment totes les possibilitats

Ajudeu sempre al grup a prendre les decisions.

 

Nota final I Observacions