PROCÉS

 

Les emocions ens acompanyen tota la nostra vida. És important adquirir conciencia de la seva presència. Una adecuada gestió emocional contribuirà a la pròpia realització com a persones. Per a dur a terme aquest gestió emocional cal reconèixer l’emoció, adonar-nos d’ella, acceptar-la i finalment observar-la interiorment i experimentar-la.

 

Un cop hagueu triat el vostre rol passareu a fer les activitats següents, on trobareu els enllaços necessaris per a fer el vostre treball.

COMENCEM...!