ACTIVITAT 3

Es denomina canvi climàtic a la variació global del clima de la Terra. Tals canvis es produeixen a diverses escales de temps i sobre tots els paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, vents, nuvolositat. Aquest canvis són deguts a causes naturals i, en els últims segles, també a l'impacte causat per les activitats humanes.

Algunes de les conseqüències del canvi climàtic poden ser: les temperatures més elevades, la desertització, els aiguats molt forts, l’extinció dels animals i les plantes, etc.

 

Què hi podem fer nosaltres?

Evitar la desforestació. Els boscos consumeixen diòxid de carboni de l’atmosfera i alliberen oxogen, per tant contribueixen a eliminar part del CO2 procedent de les combustions. Sobre tot hem d’aconseguir la participació de la ciutadania en la recerca d’una solució conjunta.

Feu aquesta Cacera del Tresor: Què ha passat al bosc?

 

Feu aquesta fitxa de reflexió individual