EL CAMÍ DE L'AIGUA:

ESTUDI DE LES PROPIETATS FÍSICO-QUÍMIQUES

ncasas1@xtec.cat

Menú presentació

Menú laboratori

Menú propietats químiques

Menú propietats físiques

 

 
 
 
 
 
 
 

 

L'aigua és un compost únic i insubstituïble.La disposició dels seus àtoms en l'espai, és a dir, la seva estructura molecular, li atorga unes propietats físiques i químiques extraordinàries, diferents a les de qualsevol altra substància present a la natura, fet que explica el seu paper rellevant en l'evolució de la vida sobre la Terra.Sense aigua no hi hauria vida.

Les primeres molècules orgàniques, precursores de les formes de vida actuals, van sorgir en el si de les aigües.Tot els processos metabòlics que tenen lloc en els éssers vius, i que garanteixen el seu creixement i desenvolupament, es realitzen en un medi líquid en què l'aigua és el principal component.

L'aigua pura és un líquid insípid, inodor i incolor.La seva fórmula química és H2O, que vol dir que està formada per la unió d'un àtom d'oxigen amb dos àtoms d'hidrogen, que adopten una forma de V.

A més a més, l'àtom d'oxigen presenta una càrrega elèctrica més negativa, mentre que cadascun dels àtoms d'hidrogen tenen una càrrega positiva.

Això fa que la molècula d'aigua tingui dos pols ben diferenciats i, per això, se l'anomena molècula bipolar.

Podríem comparar-ho amb una barra imantada, però en lloc de tenir dos pols magnètics, té dos pols elèctrics, un de positiu i un de negatiu. És precisament aquesta estructura bipolar de la molècula d'aigua la que li confereix algunes de les seves propietats.

La característica química més important de la molècula d'aigua és la capacitat que té d'establir enllaços febles entre els àtoms d'oxigen, carregats negativament d'una molècula d'aigua amb els àtoms d'hidrogen carregats positivament d'una altra molècula d'aigua veïna. Aquest tipus d'enllaç que s'estableix entre dues molècules d'aigua s'anomena pont d'hidrogen.

L'estructura de la molècula d'aigua permet que cada una d'elles pugui establir un pont d'hidrogen amb unes altres 4 molècules d'aigua veïnes. Es
considera que en l'aigua líquida a temperatura ambient, cada molècula d'aigua formi ponts d'hidrogen amb un mínim de 3 molècules d'aigua.


Però com que en estat líquid les molècules es troben en moviment constant, aquests ponts d'hidrogen no són fixes, es fan i es desfan constantment, i donen com a resultat grups de molècules d'aigua de mida variada i de vida molt curta (mil milionèsimes de segon!). Això fa que l'aigua no sigui realment una sola molècula (H20), sinó un conjunt de molècules [(H20)n], més o menys gran, segons, entre d'altres factors, de la temperatura.

Inici