Procés
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5
Activitat 6
Portada
Un petit descans

La situació

Ara que ja teniu la portada i la vostra presentació, comencem la recerca.

 1. En primer lloc cal situar la comarca:
  - poseu el títol (la situació)
  - busqueu un mapa mut de les comarques de Catalunya, copieu-lo amb el botó dret del ratolí i enganxeu-lo al programa de dibuix.(Paint Shop, Paint...)
  - aquí pintareu la comarca on viviu i la que esteu descobrint, hi posareu els noms i un cop tot acabat l'enganxeu al vostre treball.

 2. Feu un comentari:
  - on es troba situada: al nord de Catalunya, al centre, a l'est...
  - escriu el nom de les comarques veïnes
  - explica de quina o quines grans unitats de relleu de Catalunya en forma part (Pirineu, Depressió Central....).

Un cop tingueu el full acabat, repasseu l'ortografia, inseriu un salt de pàgina i aneu cap a l'activitat 2. Endavant!


Pistes-Web

1.Mapes comarcals de Catalunya:

2. Mapa del relleu i les comarques de Catalunya