MARROC
Guió del director (podeu canviar-lo)
Senyala les feines fetes
Periodista Fotògraf
Activitat 1
Situació: mapes:  món  

 

continent    
país    
Bandera      
Capital      
Superfície: Fer un gràfic i comparar amb Catalunya, Estat espanyol...    
Població: Fer un gràfic i comparar amb Catalunya, Estat espanyol...    
Horari: quan aquí son les 9 del matí. Horari mundial    
Domini Internet      
Moneda      
La seva gent famosos, polítics, gent del carrer..    
         
Activitat 2