EL MARROC
Presentació Resposta
  • A quin continent pertany Marroc
 
  • Dibuixa la bandera

 

 

  • Quina és la seva capital
 
  • Escriu el nom de dues ciutats importants

 

 

  • Explica 3 característiques del relleu
  • Explica 3 característiques de la cultura marroquí
  • Quines llengues es parlen (mínim 2)
 
Pel·lícula  
  • Explica-la: