Una cacera del tresor basada en Internet i adreçada a ESO.

Creada per Núria Coma.......

Introducció

Pitàgores pot ser considerat la persona més influent de la història universal. Passa per ser l'introductor de pesos i mesures, descobridor de la teoria musical, inventor de la geometria i l'aritmètica teòrica; el primer a sostenir la forma esfèrica de la terra...

Ell deia: "Els nombres són el principi de totes les coses"

Investiga’l una mica.


Preguntes

Primer de tot, obre un document de text per copiar-hi les preguntes i anar-les contestant.

  1. A quina època va viure?
  2. Consulta una enciclopedia i resumeix la seva vida en set ratlles.
  3. Què són els catets i la hipotenusa d’un triangle rectangle?
  4. Mira bé aquestes animacions. Mou el vèrtex i comprova la relació entre el quadrat dels catets i el quadrat de la hipotenusa. Escriu a la teva manera el teorema de Pitàgores.

 

La gran pregunta

Demostra el teorema de Pitàgores:

Dibuixa sobre un paper un triangle rectangle i el quadrat dels seus costats. Retalla els quadrats dels catets i enganxa’ls damunt del quadrat de la hipotenusa .Fes-ne un parell de fotografíes (una abans de retallar i l'altra al final).

Explica el teorema de Pitàgores i enganxa-hi les fotos de la teva experiència. Si no tens les fotogràfies, enganxa-hi el paper.

Recursos a Internet

Pitàgores

Viquipèdia: l’enciclopèdia lliure

Animació sobre el teorema de Pitàgores

 

Valoració

  • 2 punts per contestar correctament les preguntes 1 i 3.
  • 4 punts per contestar correctament la pregunta 2 i 4.
  • 4 punts per contestar correctament "La gran pregunta ".

Total 10 punts