matemàtiques CS
Inici
PROBLEMES/ MESURES CÀLCUL/NUMERACIÓ GEOMETRIA  LÒGICA

JClic
Fem problemes del Quinzet amb la Formiga Matemàtica.

Problemes La Calaixera

JClic
Problewmes de càlcul mental basats en "el Quinzet"

JClic Activitats de càlcul mental

JClic Arrodoniment i estimació.

Fem tangrams

JClic Simetríes.

JClic Circumferències i cossos geomètrics.

JClic Geometria plana

JClic Activitats d'enriquiment intel·lectual

JClic Fitxes amagades

MESURES

Longitud
- la màquina

JClic Mesures usuals de longitud.

JClic Pesa pensant.

Multiplication

Taules JClc

 

Càlcul Mental JClic

Pinta caselles

Omple tota la pantalla amb:

Periquito

Els cangurs

 

Il·lusions òptiques:

Els arcs dels cercles
Els barrets
Les taules
L’embut galàctic
+ il·lusions òptiques

 

 

 

 

NUMERACIÓ

JClic Numeració romana.

 

  Jocs per pensar