Creada per Núria Coma

Una Cacera de lTresor basada en Internet adreçada a CS de primària i 1r. ESO.


Introducció

Diuen que el Tangram és un joc on:

"Els nens aprenen la forma de les coses; els joves exerciten el seu talent; els homes estudien matemàtiques; els artistes extreuen dissenys; els poetes deixen lliure la seva imaginació, i la saviesa sobreviu al passat al present i al futur."


Preguntes:

  1. El Tangram és un joc molt antic. Saps de quin país és originari?
  2. Quantes peces té?..... Descriu-les (Paral·lelograms, quadrats i triangles)
  3. Com s'hi juga?
  4. Com l'anomenaven els que el van inventar?
  5. La paraula Tangram però, és occidental. Es diu que la va inventar un nord-americà combinant dues paraules. Descobreix quines?
  6. Recordes quan sumen els angles d'un triangle? .............. i els d'un quadrilàter?...............
  7. Quants quadrilàters hi ha?............ Són trapezis?.... Raona la resposta.
  8. Com són els triangles del Tangram segons els seus costats? ....... I segons els seus angles?
  9. Quantes figures no tenen cap angle recte........ De quina o quines figures es tracte..
  10. Enumera cada una de les set peces del Tangram .

La gran pregunta

Llegeix amb atenció la introducció i comenta-la.

Després juga!!!!!!!!!

 


Pistes

El tangram de 7 peces: http://www.xtec.net/~lmora1/curiositats/tangram/introtan.htm

Els triangles: http://webs.ono.com/ricardpeiro/trianglesweb1.htm

Els quadrilàters: http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/quadrilaters/index.htm

 

Anem a jugar

Joc de dos nivells senzills: http://www.xtec.net/~jbuil/tangram/

Altres jocs en línia: http://www.uv.es/~buso/tangram/joc.html