Paleolític. Activitats
 
La teranyina us dóna la informació que necessiteu per respondre les qüestions. Cliqueu sobre les paraules calentes i anireu a pàgines on trobareu les explicacions bàsiques.  
 
 
El medi El Paleolític és el període cultural més llarg que es coneix, des de més de dos milions d'anys fins uns 10.000. Anem a familiaritzar-nos amb el medi natural on es van desenvolupar les diferents cultures.  
 • Situa al mapa amb símbols diferents segons les etapes culturals a les quals corresponguin, els següents jaciments: cova de l'Aragó; abric Romaní i cova de l'Arbreda.
 • Cerca informació del clima, vegetació i fauna de la zona pirineica de tot el període paleolític i compara'l amb l'actual.
 • Cerca informació sobre les glaciacions. Es donen a tota la Terra al mateix moment? Tenen els mateixos noms a Europa i Amèrica? Quina relació pots establir entre l'època de glaciació i les teories de poblament del continent americà?
 • Quan, segons l'estat actual dels nostres coneixements, va iniciar-se el poblament del continent americà?
 
Les cultures Els dos milions d'anys al llarg dels quals es desenvolupa el primer gran període cultural de la història es divideixen tradicionalment en Paleolític Inferior, Mitjà i Superior.  
 • Emplena la taula amb la informació que se't demana.
 • Com definiries què és una tècnica lítica?
 • Creus que els nostres avantpassats treballaven la pedra o altres primeres matèries seguint un pla determinat?
 • Si en teniu possibilitat, creeu un taller de reproducció d'eines prehistòriques.
 
Manifestacions artístiques A banda de les restes en pedra, os, fusta, banya... els nostres avantpassats van deixar altres tipus de restes, lligades a manifestacions culturals més complexes: enterraments, pintures rupestres, escultures, relleus...  
 • Quin fòssil humà, i en quina etapa es van donar els primers enterraments?
 • Com definiries "aixovar funerari"?
 • Encara que les explicacions sobre la pintura rupestre es centrin a la zona pirenenca, un dels més importants exemples es troba a la serralada Cantàbrica. Cerca informació sobre aquesta cova.
 • Molt conegudes, per les seves característiques físiques, són les anomenades Venus. Cerca informació sobre elles. Creus que es poden considerar com a representacions reals de la figura femenina de l'època?
 
Qüestionari Si vols autoavaluar-te sobre alguns dels coneixements que has pogut aprendre a les pàgines anteriors, atreveix-te i endavant.