QUÈ SÓN LES HABILITATS SOCIALS?

Dintre del programa de compensatòria, durant el curs 2001-2002 vam treballar pròpiament les habilitats socials. Es pot definir habilitat social com la capacitat per interactuar amb els altres en un context social d'una manera determinada, que és acceptada o valorada socialment i, alhora, és beneficiosa personalment, mútuament o pels altres. Aquest terme s'utilitza per indicar que la competència social no és un tret de la personalitat, sinó un conjunt de comportaments apresos i adquirits.

Les habilitats socials s'adqureixen per mitjà de l'aprenentatge: observació, imitació, assaig, informació... Aquestes no són importants només en la relació amb els companys/es, sinó que també ajuden a què assimilin les pautes i les normes socials.

Es va portar a terme a través de treballs de contes, específics de l'hàbit que es volia treballar, i a través de jocs d'atenció. Es juntaven les classes del mateix curs i durant l'estona destinada, la mestra de compensatòria ens explicava el conte o ens feia el joc. Aquest conte es treballava al llarg de la setmana o del temps que fos necessari.