JUSTIFICACIÓ

 


Creiem que treballant amb aquest tipus d'organització facilitem un aprenentatge significatiu i constructivista per al nen ja que:


- El nen es passa la major part del dia manipulant, treballant amb material de rebuig, material elaborat per les mestres, d'altre comprat, productes reals com poden ser llavors, plantes, fulles, fruites i aliments variats ... objectes quotidians com poden ser botons, cargols i femelles, embuts, coladors,...

- Atenem la diversitat ja que a cada racó el nen troba jocs i activitats amb diferent grau de dificultat. I així cadascú pot avançar al seu nivell. La mestra pot incidir en el treball de determinats nens.

- Afavorim la interacció. Els nens interactuen amb nens d'altres classes i mestres diferents (no estan sempre amb la seva tutora) i amb elements de la classe i de l'entorn. Quan es treballa en parella o petit grup els nens i nenes són els que s'han d'estructurar el treball, s'ajuden entre ells i comparteixen les seves experiències, descobertes i aprenentatges i amb aquest intercanvi van incorporant nous coneixements.

- Aprofitem al màxim l'espai de l'escola, hi ha llocs que pel matí es fa una activitat i per la tarda una altra. Les activitats que realitzem al llarg de tot el dia poden ser completament lliures, d'altres suggerides i d' altres dirigides.- Potenciem diferents tipus d'agrupaments:
1. Les tres classes juntes per celebrar els aniversaris, festes populars, anar rebre els diferents personatges (la castanyera, en fumera, el patge reial, en carnestoltes, la vella quaresma...)
2. Tot el grup classe per les rutines diàries, conversa, assemblea i jocs col·lectius.
3. La meitat d'una classe per realitzar informàtica.
4. Petits grups i parelles en els racons.
5. Treball individual: treball de l'agenda i temes puntuals.

- Entre tots els nens, nenes i tutora pactem les normes de funcionament del joc. D'aquesta manera els nens se les fan seves i els és més fàcil entendre-les i així poder-les complir. Del seu compliment en depèn el bon funcionament del joc.

- Es té en compte el treball de totes les àrees del currículum.

- Cada nen és responsable d'ell mateix. És ell el que escull lliurement el vagó o racó on vol anar i s'organitza l'activitat a desenvolupar.

- Podem disposar de més quantitat de material ja que no l'hem de tenir triplicat. A l'hora de confeccionar el material o preparar activitats tenim en compte la motivació del moment; és a dir si els nens només parlen de pokémons, els utilitzem a l'hora de preparar els jocs. El paper d'embolicar també ofereix moltes possibilitats ja que n'existeixen molts amb dibuixos i personatges de walt disney, dinosaures, ... Utilitzem força material confeccionat per nosaltres que ens permet treballar amb velcro i retoladors veleda.

- El nen va adquirint progressivament una sèrie d'hàbits, que és el treball prioritari dels primers mesos d'escolarització.
1. Hàbits de convivència: el que fomentem primordialment és la responsabilitat personal i la solidaritat amb els companys. Tenir cura de tot el material que s'utilitza. No molestar-se els uns als altres. Cooperar amb tots els nens i nenes de les tres classes.
2. Hàbits d'autonomia: El nen ha d'escollir tot sol el vagó o racó on vol anar i l'ha de deixar net i endreçat tal i com l'ha trobat a l'inici de l'activitat. Ha de saber anar sol als lavabos a rentar els estris dels vagons i racons i fer-ho, en la mida que li sigui possible, sense mullar-se ni embrutar les piques. El nen també aprèn a vestir-se, despullar-se, calçar-se, penjar bé la roba... en els diferents racons.
3. Hàbits de treball: Compartir el material. Mantenir la postura adequada al seure. Mantenir l'atenció davant les explicacions de la mestra i companys. Esperar el seu torn per parlar.

CONTACTE PREVI AMB LA FAMILIA

Un cop iniciades les classes mantenim una reunió amb els pares per explicar la marxa del curs. Els informem de que els seus fills al llarg dels tres cursos no tindran només a una mestra sinó a 6 (les tres tutores del curs, 2 de suport: una fa informàtica i l'altra psicomotricitat i l'especialista de música)
Els expliquem l'organització de les classes.
Els demanem el seu ajut per tal de crear un lligam real entre escola-família (signar cada dia les informacions que posem a l'agenda, escriure-hi esdeveniments que hagin succeït a casa i que creguin oportú comentar-los, puntualitat, assistència diària a escola, aportació de petites coses que els anem demanant al llarg del curs..)
Els ensenyem les classes i els fem adonar del perquè no utilitzem "llibres de fitxes".

COM HA DE SER L'EQUIP DE MESTRES?

No s'ha de pensar que ets tutora d'un grup sinó que formes part d'un conjunt de nens, mestres i pares per tirar endavant un projecte comú, la qual cosa ens comporta:
- Compenetració a l'hora de muntar els racons.
- Bona disposició per preparar noves activitats i elaborar material.
- Observació constant per adonar-te si en un vagó el material és adient per aconseguir els objectius proposats. Si se n'ha d'afegir per aquells nens que resolen l'activitat amb molta rapidesa, els manca material per poder fer noves descobertes, o al contrari adequar activitats més senzilles per aquells nens que necessiten un ajut constant i s'angoixen perquè veuen que ells sols no se'n surten.
- Tenir molt clara l'organització, i
- Tenir el material ben arxivat per classes i nivells.