VAGONS (RACONS DEL MATÍ)

El treball en aquests racons és completament autònom. Per iniciar aquests racons, de manera que tots els nens hi puguin accedir sols , comencem presentant  activitats molt senzilles,  permetent que tothom les pugui realitzar  sense cap mena de dificultat. Això ens permet que vagin coneixent  els diferents espais,  materials, jocs, activitats,  les diferents mestres, les normes de funcionament de les classes, ..... a poc a poc i les pugui anar interioritzant ja que del grau d'assoliment d'aquests en dependrà la seva organització de treball i de joc durant tota l'escolaritat d'Educació Infantil. Com ja hem dit abans l'escola està triplicada, per tant disposem de tres aules o “estacions”. Aquest espai que anomenem vagons (racons del matí) el tenim estructurat en tres vessants ja que a cada aula s'hi treballen aspectes diferents.

Aula 1 -ÉS EL TREN D'EXPERIÈNCIES(Tren Fum-Fum)

Els racons d'aquesta classe es basen en activitats que ajuden a desenvolupar els sentits. -     

- El racó de l'oïda: aparellar pots pel so, discriminar sons amb caset.

-  El racó del tacte :diferents plantilles per treballar el tacte amb els peus descalços, bosses per aparellar segons el material que es palpi, un armariet amb calaixos petits i tapats amb roba per aparellar l'objecte de l'interior amb  l'igual de fóra..

-   El racó de l'olfacte:  diferents bosses, amb herbes d’olor,  per aparellar; pots amb diferents olors per relacionar amb la fruita corresponent...

-   El  racó de la vista:  robes per treballar la gradació de colors, memoris variats per treballar els colors, memoris per treballar els diferents tipus de material: paper, fusta, plàstic, pell..

-  El racó del gust: a la tardor hi ha fruits secs, en altres èpoques fruita del temps...

-   El  racó de les transformacions:  taronges per fer sucs, xocolata per ratllar, fruita pelada i sense pelar per veure què li passa amb el pas del temps,... i experiments de dissolucions.

-         El racó de relacionar ( animals,  fruites,  oficis, vehicles, ... )  

Altres racons estan muntats amb material semblant al de la Descoberta 3/6, hi ha el de les:

v     Rampes amb varietat de cotxes, boles i tubs

v     Cargols, femelles, cadenes de diferents gruixos i grandàries

v     Pinces de la roba, cordills, cordons i bigudins.

v     L'aigua (taula mòbil feta amb una porta i 4 rodes)

v     Botons de diferents materials i colors.

v     Diferents tipus de material per fer classificacions de textura, de colors, de grandària... El racó de l'aigua i el de les rampes es trasllada al passadís, doncs a l'interior de la classe no hi ha l’espai suficient per jugar-hi. Uns altres racons estan basats únicament en el treball del propi cos: audició en caset de diferents moviments de les parts del cos que el nen va reproduint, acabar de dibuixar parts del cos i de la cara, relacionar  la part del cos dibuixada amb el seu nom corresponent...Durant els tres cursos les activitats només varien en el grau de dificultat.

mmmmmmmmmmm racó de l'aigua

 

Aula 2 -ÉS EL TREN DE LLENGUA (Tren blau)

A P-3 les activitats que hi posem són sobretot  activitats de relacionar: personatges de contes, dibuixos de  cançons amb l’objecte que hi correspongui, trobar a quin conte pertanyen diferents objectes, activitats de percepció visual, relacionar nom-foto dels nens i nenes....

A P-4 jocs de confegir noms amb lletres magnètiques, jocs de discriminació de títols i personatges de contes i cançons, activitats de preescriptura (laberints, sanefes, completar dibuixos,..), buscar diferències, buscar objectes concrets dins d'una làmina,  escriure els noms dels companys, escriure el nom dels diferents  personatges, ... Totes les activitats d'escriptura es treballen amb portafolis i  retolador veleda .

A P-5 relacionar nom-cognom, s'introdueixen més racons d'escriptura: poemes, endevinalles, dites, correus, el diari, joc de lectura de les lletres, treball de contes...  

Aula 3 -ÉS EL TREN DE LES MATEMÀTIQUES (Tren Xic-Xec))

P-3 hi ha el joc de la botiga: anar a comprar objectes segons el número que li indica el cistell i després parar taula correctament (tenen la foto d'una taula parada); el joc de tapar amb xapes el color que surt al dau (tauler i 1 dau amb sis colors); el joc de classificació de material seguint un criteri lliure; activitats d'enfilar;  jocs per comptar i classificar segons el número donat;  jocs variats per treballar conceptes de gran-mitjà.petit, dintre-fora,...

 

A P-4 continua el joc de la botiga però amb preus a cada producte i s'introdueixen les monedes per pagar;  seriacions;  jocs de lògica; ordenacions; jocs  de mesura; activitats de geometria amb material de rebuig; continuem amb les classificacions i activitats de numeració  augmentant el grau de dificultat i s'introdueix el racó dels problemes i del calendari màgic.

 

A P-5 posem més jocs de lògica; continua el racó dels problemes i del calendari màgic;  jocs de numeració més complicats i introducció a la descomposició; seriacions lliures i inventades; racons de mesura: de pes i d'amidar;  tangrams; botiga de joguines, ...

A P-3 la tutora surt de viatge cada dia amb el seu grup i va a una estació diferent. Un cop a l'aula, és el nen qui tria a quin vagó vol pujar.  

A P-4 i P-5 els nens i nenes surten de la seva aula i van a l'estació que els hi pertoca segons la consigna donada i trien a quin vagó pujaran, independentment  d'on estigui la seva tutora.

Es barregen els nens i nenes de les 3 aules.

mmmmmmmmm