Applets > Electricitat > Electrostàtica > Quadern virtual  
Electrostàtica        
Executa l'applet
Quadern virtual    
Proposta elaborada per Ma Lluïsa Abad