Ones

Si no pots veure l'aplicació has d'instal·lar el plug-in Java 1.3.

Tavi Casellas
Professor de Física i Química
IES-SEP Montilivi (Girona)