Ciència Bàsica
 

Crèdit variable de reforç. Ciències de la Naturalesa

Vicent Colom, Xon Vilahur i Tavi Casellas

Aquest dossier correspon a un crèdit variable de reforç pensat especialment pels alumnes que tenen dificultats en superar la matèria de Ciències de la Naturalesa. Els continguts (més procedimentals i actitudinals que conceptuals) s'adapten a les competències bàsiques necessàries per poder obtenir l'acreditació.

El crèdit el van elaborar els professors de Ciències de l'IES Llagostera per facilitar així l'acreditació als alumnes que malgrat tenir problemes d'aprenentatge tenien una bona actitud.

Si t'interessa el document sencer (format PDF), te'l pots descarregar passant a visualització de pantalla sencera (fletxa amunt i dreta) i després amb l'opció Baixa del menú Fitxer.