Dossier
  Experiències de 1r d'ESO

Aquest dossier és una colecció d'activitats per realitzar al laboratori, a l'aula d'informàtica, a la sala d'audiovisuals... que completa i complementa les propostes dels llibres de text de Ciències de la Naturalesa de les diferents editorials.

Aquestes experiències bàsicament són el recull del treball realitzat durant alguns cursos a l'hora B de primer d'ESO de Ciències de la Naturalesa i per tant s'justen a la programació d'aquesta matèria.

Si t'interessa el document sencer (format PDF), te'l pots descarregar passant a visualització de pantalla sencera (fletxa amunt i dreta) i després amb l'opció Baixa del menú Fitxer.