Exàmens de Física PAU

JUNY 1997

SETEMBRE 1997

JUNY 1998

SETEMBRE 1998

JUNY 1999

SETEMBRE 1999

JUNY 2000

solucions juny 2000

SETEMBRE 2000

solucions setembre 2000

JUNY 2001

solucions juny 2001

SETEMBRE 2001

solucions setembre 2001

JUNY 2002

solucions juny 2002

SETEMBRE 2002

solucions setembre 2002

JUNY 2003

solucions juny 2003

SETEMBRE 2003

solucions setembre 2003

JUNY 2004

solucions juny 2004

SUPLENT JUNY 2004

solucions suplent juny 2004

SETEMBRE 2004

solucions setembre 2004

JUNY 2005

solucions juny 2005

SETEMBRE 2005

solucions setembre 2005

JUNY 2006

solucions juny 2006

SETEMBRE 2006

solucions setembre 2006

JUNY 2007

solucions juny 2007

SETEMBRE 2007

solucions setembre 2007

JUNY 2008

solucions juny 2008

SETEMBRE 2008

solucions setembre 2008

JUNY 2009

solucions juny 2009

SETEMBRE 2009

solucions setembre 2009

JUNY 2010

solucions juny 2010

SETEMBRE 2010

solucions setembre 2010

JUNY 2011

solucions juny 2011

SETEMBRE 2011

solucions setembre 2011

JUNY 2012

solucions juny 2012

SETEMBRE 2012

solucions setembre 2012

Pàgina web de les proves PAU LOGSE

POSA'T A PROVA!

Proves de Selectivat de la Comunitat de Madrid

Proves de Selectivitat d'Aragó

Proves de Selectivitat de la Universidad de Salamanca

Proves de Selectivitat d'Asturies

Proves de Selectivitat de Galícia

Per visualitzar els arxius dels exÓmens i de les seves solucions, que es troben en format PDF, cal utilitzar el programa ADOBE ACROBAT READER, per aconseguir-lo gratu´tament: http://www.adobe.es/products/acrobat/download/readstep.html

pbartres@xtec.cat