Programes de Física i Química

Moviments Rectilinis v3.0

Moviments Circulars v2.0

Tir Parabòlic v2.0

Dinàmica v2.1

Elements químics v1.1

Formulació Química inorgànica v2.2

Formulació Química orgànica v1.1

Descarregar al teu disc dur 652 KB


Webs de Física amb simulacions i programes

Simulacions per a l'ensenyament de la física d'OCTAVI PLANA

LA BALDUFA (UPC)- Aprenentatge de Física per internet


UNITATS DIDÀCTIQUES

ONES


PROGRAMES EDUCATIUS DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS DEL PIE


Per aconseguir gratuïtament el programa ADOBE ACROBAT READER per llegir els arxius PDF de les PAU http://www.adobe.es/products/acrobat/download/readstep.html
 


PROGRAMACIÓ

Pàgina de Visual Basic per baixar diverses versions del programa    http://www.geocities.com/visualtodo/index.htm
La Web del programador amb cursos de Visual Basic                     http://www.lawebdelprogramador.com/