Activitats

Investigador del Centre d'Estudis d'Història de les Ciències de la Universitat Autònoma ede Barcelona.

Membre del Consell directiu de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica

Membre de la Junta directiva de l'Agrupació Astronòmica d'Osona.

Membre de la Junta directiva del Patronat d'Estudis Osonencs.

Membre de l'Associació d'Història Rural de les comarques gironines.

Membre de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas.

Membre de la Societat Catalana Jules Verne.

Membre del Consell de redacció de la revista Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica.

Redactor d'Ictineu, butlletí de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica.

Membre del Consell de redacció de la revista Ausa .

Conductor del Club de lectura de la biblioteca Joan Triadú de Vic.

Conductor del Club de lectura de la biblioteca Dos rius de Torelló.


Organització d'activitats de R+D:

Exposició "El canvi climàtic: un repte per a la humanitat", Torelló, desembre de 2008.

X Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Lleida, 13-16 de novembre de 2008.

Exposició "Esdevenint humans. Un viatge als orígens de la humanitat", Torelló, desembre de 2007.

II Jornada d'Història de l'Astronomia i de la Meteorologia, Vic, 29 de setembre de 2007.

Exposició "Jules Verne: de l'imaginari a la ciència", Torelló, novembre i desembre de 2005.

I Jornada d'Història de l'Astronomia i de la Meteorologia, Vic, 4 de juny de 2005.

VI Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Vic, 27-29 d'octubre de 2000.


Inici