IMPACTE DE L'HOME A LA BIOSFERA
 
 
........................................................
 
 
 
En aquesta pàgina, volem reflectir d'una manera gràfica i esquemàtica l'acció de l'home sobre el seu entorn, una acció que, desgraciadament, és majoritàriament perjudicial per la biosfera.
Ara bé, la nostra intenció no és ser fatalistes amb el futur de la Terra, sinó millorar i extreure solucions a partir dels errors comesos.
 


 
ÍNDEX
1) LA CONTAMINACIÓ DE L' AIRE I ELS SEUS EFECTES.
 
2) L' ALTERACIÓ DEL MEDI GEOLÒGIC.
 
3) LA CONTAMINACIÓ I SOBREEXPLOTACIÓ DE LES AIGÜES CONTINENTALS
 
4) LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES MARINES
 
5) LA DESTRUCCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
 
6) L'EXPLOSIÓ DEMOGRÀFICA - LA SOBREPOBLACIÓ
 
7) SOLUCIONS GLOBALS
 
8) BIBLIOGRAFIA I PÀGINES WEB RELACIONADES AMB EL TEMA
 
9) CRÈDITS
 

 
 
 
Marc Vinyes, Bertran Biayna i Eduard Pou. 1997
Per qualsevol observació o retret que ens vulgueu fer, escriviu-nos al següent E-mail:
 
biosfera@hotmail.com