1-Una dona llarga i prima

2-Concert per a mandolina 1

3-Harry Potter

4-Peça per a piano

5-Concert per a mandolin 2

6-Concert per a mandolina 3

7-Klaviersonate C-DUR

8- Minuet

9-Das klinget

10-Reina de Saba

11-La primavera

12-102cerises

13-151corrandes

14-67picapedres

15-40pessebre

16-35joia

17-31 Sant Josep fa bugada