Una mica d'humor
Aquesta pagina està oberta a la vostra col·laboració. Espero rebre per correu electrònic els vostres acudits sobre el mon de la tecnologia. 
Pagina d'origen
actualitzat abril de 2001