Test de Tecnologia Industrial.            Hot Potatoes by Pere Garcia Janeras

Solament hi ha una contesta correcta. Si polseu la tecla actualitzar actualitzar.gif del navegador, apareixerà un altre test.