La classificació de les veus

Bàsicament, la veu humana es pot classificar en tres grups: veu d'home, veu de dona i veu de nen, que és la veu del nois i nois fins abans de la pubertat que és quan es produeix el canvi.

Esta classificació no és gran cosa ja que la veu humana és encara més rica i complexa que el que proposa aquesta classificació. De manera que mirant més detalladament, podem fer una classificació més exhaustiva:

Aquesta classificació està justificada per la tessitura corresponent de manera que entre la veu de soprano, que és la més aguda, i la veu de baix, que seria la més baixa, es situen totes les demés.

De manera orientativa, podem situat cada veu segons la seva tessitura d'acord amb aquest gràfic: