La impostació de la veu

La impostació de la veu és un procés que té com a objectiu aconseguir una veu ben timbrada, amb una bona emissió, homogènia en tot el seu registre, emesa sense cap esforç innecessària i sense fer malbé l'aparell fonador. Per tot això és important atendre els següents aspectes de la tècnica bàsica:

En tot el procés de formació de la veu s'han d'atendre una sèrie punts d'una forma constant i que es poden resumir així:

    1. Procurar una bona articulació dels sons, tant de les vocals com de les consonants.
    2. Vigilar i prevenir els defectes conseqüència d'una mala respiració.
    3. Vigilar a cada moment la correcte posició dels òrgans bucals.
    4. Atendre els efectes del canvi de veu en els nois.
    5. Tenir cura i observar unes normes bàsiques d'higiene per a millorar i conservar la veu.