Les digitacions

En la primera figura podem veure com s'han de col·locar les mans. Els dits que corresponen a la mà esquerra estan indicats amb xifres, començant pel polze, de manera que aquest dits serà l'1, l'índex el 2 i així els demés, tret el petit que no es fa servir.. Els de la mà dreta ho estan amb lletres i començant en aquest cas amb l'índex (A). El polze d'aquesta mà se situaria al darrera per ajudar a aguantar la flauta, però no tapa cap forat.

En les demés figures estan pintats de negre els forats que s'han de tapar per fer les diferents notes. En el registre dels aguts només s'indica fins al fa', i en les notes amb alteracions només farem servir el fa# i el sib.