<Tornar a l'índex Curs elemental d'esperanto

 

LECIONO 1

 

LA KURSO DE ESPERANTO

GRAMATIKO:

ACCENTUACIÓ
L'accent recau sempre sobre la penúltima síl·laba:
-lernAnto, telefOno, numEro...

L'ARTICLE
En esperanto hi ha un sol article (la) absolutament invariable i que significa el, la, els, les:
-el professor: la instruisto
-el curs: la kurso
Els articles catalans un, una, uns, unes no tenen corresponents en esperanto i no es tradueixen:
-un professor: instruisto
-un curs: kurso
-nosaltres som en un curs: ni estas en kurso
No es posa cap article davant d'un nom propi:
-en Marc: Marko
-els Pirineus: Pireneoj

SUBSTANTIUS
Tots els substantius acaben en -o:
-esperanto, lernanto, instruisto, kurso...

ESTI
En esperanto no hi ha diferència entre els verbs ser i estar:
-sóc un alumne: mi estas lernanto
-som en un curs d'esperanto: ni estas en kurso de esperanto
-està malalt: li estas malsana

INFINITIU
Tots els infinitius acaben en -i:
-esti, sidi, stari, paroli

DERIVACIÓ
En esperanto hi ha total llibertat per a derivar paraules a partir de l'arrel. L'única restricció és que el significat sigui clar:
-kurso > kursi: cursar
-paroli > parolo: (una) parla
-jes > jesi: afirmar
-jes > jeso: afirmac

EKZERCOJ:
EXERCICIS

A- Traduïu i contesteu:
Traduku kaj respondu:

1. Ets un alumne?
2. També el professor està assegut?
3. Estem drets?
4. Esteu davant d'un professor?
5. Parlen elles a l'habitació?

B- Traduïu:
Traduku:

neo, nei

  • Un cop assimilada la gramàtica, torna a llegir el text de la lliçó i tradueix-lo.
  • Per acabar, fes els exercicis del costat i quan els tinguis enllestits corregeix-los consultant les solucions que trobaràs fent clic damunt la clau.

.