EKZAMENOJ DE ILEI/UEA

 

La Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA estas unu el la plej gravaj komunaj projektoj de ambaŭ organizaĵoj ekde kiam en 1986 ILEI transprenis la edukajn taskojn de UEA. La ekzamena sistemo estis relanĉita en 1989 en la samaj niveloj kiuj ekzistas ĝis hodiaŭ: Elementa kaj Meza. Supera nivelo restas ankoraŭ starigota.

La ekzamenoj servas kiel mezuriloj de la kapableco praktike uzi esperanton je elementa kaj meza niveloj kaj konsistas el gramatika antaŭtesto, skriba (lega kaj aŭskulta komprenoj, diktaĵo, eseo, testo pri kulturaj konoj) kaj parola (konversacio) partoj. Sukcesa trapaso de la Elementa Ekzameno ne estas antaŭkondiĉo por kandidatiĝi por la Meza Ekzameno.

Pri la ĝenerala administrado de la ekzamenoj respondecas sep-membra Internacia Ekzamena Komisiono (IEK), kiu kunlabore kun la membraro de Internacie Rajtigita Ekzamenantaro (IRE) de ĝi nomita konstante ellaboras specimenajn testojn por disponigi al la diversaj centroj dezirantaj okazigi ekzamensesiojn.

Por havi kompletan priskribon de la Ekzamenoj (celaron, postularon, regularon kaj specimenajn testojn) ni rekomendas aĉeti la gvidilon Internaciaj Ekzamenoj de ilei/uea, facile mendebla tra via kutima libroservo, kaj de kiu ni ĉi tie nur resume skizas kelkajn liniojn.

 

Postularo de la Ekzamenoj:

El simple gramatika vidpunkto la postularo estas jena:

·         Akuzativo: rekta objekto, direkto, tempopunkto, anstataŭo de prepozicio; (kaj testataj nur meznivele) post subjunkcio, dimensio, post prepozicioj, tempomezuro.

·         Prepozicioj: ĉiuj el ili, kapablo uzi ilin en la ĝusta kunteksto, distingo de paroj per/kun, pro/por, da/de, por/po.

·         Transitiveco de verboj: ĉefe la tasko asigni -ig-, -iĝ- ĝuste.

·         Korelativoj: konsiderante kvaliton (demanda, montra, ktp) aŭ morfologion (pronomoj, adverboj, ktp). Kontrolado ankaŭ de la uzo de kiu kiel rilativo, kaj en la meza nivelo de la paro kiu/kio en ties rilativa funkcio.

·         Participoj: specife testataj meznivele.

·         Refleksivoj: testata nur meznivele

·         Afiksoj: krom la plej simplaj, konendaj elementnivele, kandidato por la meza nivelo devas havi konojn ankaŭ pri la sekvaj: fi-, pra-, retro-, -at-, -ĉj-, -end-, -esk-, -ism-, -it-, -iv-, -nj-, -obl-, -op-, -ot-, -oz-, -um-.

·         Leksiko: en la elementa nivelo la atendo estas la aktiva kapablo uzi almenaŭ 800 morfemojn kaj kompreni 1200. Meznivele la postulo estas 1400 kaj 2000 respektive.

·         Miksita testo: funkcias meznivele kaj inkluzivas uzon de la subjunkcio ke, distingon inter adjektivo kaj adverbo, gradojn de la adjektivoj, numeralojn, uzon de la artikolo, utiligon de bazaj adverboj, konon de konjunkcioj, utiligon de subjunkcioj, uzon de la kondicionala kaj volitiva modoj kaj utiligon de specialaj parolturnoj por esprimi kaŭzon kiel pro tio ... ke, tial ... ke.

 

Gramatika antaŭtesto:

Ĉefaj duboj de tiuj esperantistoj kiuj deziras ekzameniĝi estas: 1) ĉu ili trapasos la gramatikan antaŭteston, nepra kondiĉo por daŭrigo de la ekzameno, kaj 2) ĉu ili havas sufiĉan nivelon por ekzameniĝi rekte meznivele.

Por helpi forigi tiujn dubojn ILEI-Cat oferas senpagan konsilan servon. Sube ni prezentas elementan kaj mezan gramatikajn antaŭtestojn, simple solvu kaj sendu al ni. Membro de la Internacie Rajtigita Ekzamenantaro korektos kaj kvalifikos ilin (kompreneble neoficiale), tiel vi iom pli bone konos vian nivelon.

 

ELEMENTA NIVELO

SPECIMENA GRAMATIKA ANTAŬTESTO

Poentoj: 50; Sukceslimo: 70%; Tempodaŭro: 40 minutoj

1. Akuzativo.
En la sekva teksto aldonu la mankantajn finaĵojn:

Last__ somer__ mi vizitis la kastel__ Brikelor, kiu__ datas de la dekkvar__ jarcent__ kaj havas du tur__ kvin metr__ alt__. En la divers__ salon__ de la kastelo estas ekspozici__ pri grekaj statuoj, kiu__ la grafo de Brikelor tre singarde kolektis dum jar__. Fakte la plej grava ekspoziciaĵo estas grandeg__ brik__ el oro, kiu__ donis la nom__ al la graf__ famili__ kaj estas gardata de severmienaj policistoj.

2. Prepozicioj.
Aldonu la ĝustajn prepoziciojn. Elektu po unu el inter la sekvaj: al, apud, da, de, el, kun, po, por, pri, pro. Bv atenti, ke la prepozicioj estu nur unufoje uzataj:

a. La infanoj manĝis ___ du pomojn.
b. Silvia telefonis ___ Dario por demandi ___ la rezulto de la aŭkcio.
c. Mi preferas tason ___ cejlona teo.
ĉ. Irena venis por babili ___ vi.
d. Li venos ___ Nepalo morgaŭ nur ___ ricevi la Nobelpremion.
e. Paŭlo sidis ___ mi en la buso.
f.  Ĝi estas farita ___ plasto.  

3. Transitiveco de verboj.
Aldonu la mankantajn finaĵojn: -is, -igi, -igis, -iĝi aŭ -iĝis, laŭnecese:

a. Bonvolu sid___ ĉi tie!
b. Dum la nupta festo la geedza familio surtabl___ tre bongustajn pladojn.
c. Ni devas vek___ frue, se ni deziras atingi la unuajn trajnon al Parizo.
ĉ. La opero komenc___ je la oka.
d. Tiu lernanto absolute ne interes___ pri la temo de la leciono.
e. Ŝi ĉes___ labori ĉe tiu firmao.
f. Vakson oni povas mol___ per varmo.
g. La bebon ŝi dorm___ frue.
ĝ. Ĉu ŝi finfine komenc___ endorm___?

4. Demandoj.
Skribu taŭgan demandon al frazparto substrekita:

a. Helena venis frue hodiaŭ
b. Mi ne bakis kukon, ĉar la forno paneis hieraŭ
c. Revenu post du tagoj!
ĉ. Tie estas ŝia domo
d. Mia loĝejo estas apud tiu preĝejo
e. Jes, mi bone komprenis
f. Ni estas dudek personoj en la grupo
g. Ili estas kulturperloj
ĝ. Tiu operkantisto interpretas tiun rolon superbe
h. Ni foriros baldaŭ al la parko
ĥ. Ŝi estas inteligenta kaj simpatia junulino

5. Afiksoj.
Uzu la sekvantajn afiksojn en la taŭgaj lokoj: -ad-, -aĉ-, -aĵ-, -bo-, -ej-, -ek-, -ge-, -il-, -in-, -ind-, -ist-, -mal-, -on-, -ul-. Aldonu gramatikajn finaĵojn se necese:

a. La kurac____ receptis fortajn medikamentojn al tiu _____san_____.
b. Mi ne havas apartan talenton por instrui, sed por pentr_____ jes.
c. Ni ____iros je la sesa matene.
ĉ. Li ne estas fid____ homo. Prefere sendu tion al ŝia ____patro.
d. Bonvolu doni al mi tiun skrib____.
e. Mi manĝis du____ de tiu pano.
f. La ____edzoj ankoraŭ ne alvenis.

 

MEZA NIVELO

SPECIMENA GRAMATIKA ANTAŬTESTO

Poentoj: 110; Sukceslimo: 70%; Tempodaŭro: 50 minutoj

1. Akuzativo.
Aldonu la ĝustan finaĵon (aŭ nenion):

"Mi proponas, ke ni fond__ en ni__ urb__ orkestr__, komenc__ modest__ sed iom post iom grandioza__", diris la maljunul__. Ĉiu konsentis, komence ĉio bone iris, sed poste leviĝis mult__ kverel__ inter la muzikist__. Oni elektis la maljunul__ kiel la ĉefviolonist__, ki__ estis nepopulara decido.
"Mi verkos unik__ simfoni__, por nia unu__ koncert__, kiu__ portos novan signifon al la esprim__ "avangarda"!", li proklamis.
Ili ekzercis tri monat__, kaj baldaŭ alvenis la grand__ inaŭgur__. Je la ok__ vesper__ la koncertej__ iĝis plen__.
Post nelong__ okazis skandal__.
"La ĉefviolonist__ estas pork__!", kriis la tamburist__.
"Ĉu vi nomis mi__ pork__!?". Post jes__ respond__ sekvis reag__. Per unu baston__ la tamburisto batis ne si__ tambur__ sed la kalv__ kap__ de la ĉefviolonist__, kiu__ kriis laŭt__, kaj la ali__ li ĵetis trans la podi__, kie__ ĝi la harpist__ trafis. La dirigent__ batis si__ brust__ kaj elŝiris pro koler__ si__ jam ne plu ekzistant__ harar__.
"Bravo!" kriis entuziasm__ ĉi__ ses kritikist__ el la ĉefurb__ kurant__ de si__ lok__ sur la podi__.
"Ki__ verv__ vi portis al la muzik__! Ki__ aŭdac__ vi metis en ĝi__! Ni__ impresas la kombin__ de instrument__, voĉ__ kaj la ekspluatad__ de ĉi__ latent__ ec__ de la hom__ korp__, ki__ vi sukcesis sintezi en dinamik__ tutaĵ__. En la last__ kvin jar__ ni aŭskultis neni__ tiom kuraĝ__ kaj elstar__ bril__".

2. Transitiveco de verboj.
Skribu la taŭgajn finaĵojn. Foje vi devos aldoni -ig-, foje -iĝ-, foje sufiĉos simpla finaĵo por indiki tempon:

a. La dirigento lev___ sian bastoneton kaj la koncerto komenc___.
b. La lago vid___ tra la arboj.
c. Star___ la tendon tie, kie jam star___ aliaj.
ĉ. La fama krono trov___ en tiu muzeo. La reĝo mem lok___ ĝin tie.
d. La trafikpolicisto halt___ tiun motorciklon kaj monpun___ la junulon.
e. Maria leg___ al Petro tiun leteron, ĉar ŝi estas blinda kaj ne povas leg___ ĝin.
f. La vetero plibon___ en la lastaj tagoj kaj pro tio ni decidis promen___ en la parko.
g. Li diplom___ antaŭ du tagoj.
ĝ. Mi enu___, ĉar la spektaklo estas vere teda.

3. Participoj.
Kompletigu la frazojn per la ĝustaj participaj kaj verbaj finaĵoj:

a. Post du tagoj Vilhelmo plantos betulojn en nia ĝardeno. La betuloj estas plant___. Vilhelmo estas plant___ ilin.
b. La tagmanĝa paŭzo en la laborejo de Ana daŭras de 12h00 ĝis 13h15. Kiam Arturo telefonis je 12h30, ŝi est___ manĝ___ en la restoracio, sed kiam li revokis je 14h00 ŝi est___ forlas___ la restoracion.
c. La baletistino provludos morgaŭ de la naŭa matene ĝis la tagmezo. En tiu periodo, do, ne permesu la eniron de vizitantoj al la ĉefa salono, ĉar tiam la spektaklo est___ provlud___.
ĉ. Momente ŝi est___ dorm___. Bv ne fari bruon!

4. Refleksivo.
Aldonu la ĝustajn posedajn pronomojn:

Paŭla havas du infanojn: Marta kaj Rodrigo. Marta havas du amikinojn en la lernejo, kiuj ĉiutage revenas hejmen per la aŭto de la patrino de Marta. Rodrigo havas du amikojn, kiuj ludas futbalon kun li.
a. Paŭla staras antaŭ la lernejo kaj atendas ____ infanojn kaj ____ amikinojn.
b. Marta kaj ____ frato lernas en la lernejo "Klara Zilbernik".
c. Marta kun ____ frato promenis en la ĝardeno.
ĉ. Tomaso demandis ____ amikon Rodrigo pri ____ fratino.
d. Tomaso kun ____ fratino jam ĉeestis Infanan Kongreseton.
e. Marta forgesis ____ pluvombrelon kaj petis al ____ amikino prunti la ____.

5. Leksiko.
Ligu la maldekstrajn vortojn kun la dekstraj signifoj. Sur la linio skribu la konvenajn literojn:

a. Rakedo estas
b. Punto estas
c. Levkojo estas
ĉ. Plumulo estas
d. Arpento estas
e. Kompromiso estas
f. Rajo estas
g. Spiko estas
ĝ. Patelo estas
h. Pedelo estas
ĥ. Spondeo estas
i. Bivo estas
j. Raketo estas
ĵ. Kiraso estas
k. Impoŝto estas

____ satelito
____ versaĵo
____ japana muzikilo
____ fiŝo
____ antikva mezurunuo
____ ludilo
____ osto
____ parto de planto
____ interkonsento
____ armaĵo por ŝirmi
____ preĝeja oficisto
____ plantido
____ herbo
____ parto de konstruaĵo
____ trikaĵo