ACTIVITATS
 
ÍNDEX D'ACTIVITATS:

 

Titol: APRENEM A ESCRIURE LA MÚSICA
Nivell: Internivells Primària
Àrea: Educació Musical
Responsable: Pep Puigdemont i Julià
Centre: ZER "El Llierca" (Argelaguer, Montagut, St. Jaume i Tortellà)

Petit video resum de com iniciem els nens i nenes en la lectura i escriptura musical. Amb la intenció que siguin capaços de reconèixer els elements d'aquest llenguatge.

  Tornar a l'índex d'activitats

 

Titol: JOC DE LES NOTES MUSICALS I FIGURES RÍTMIQUES
Nivell: Internivells Primària
Àrea: Educació Musical
Responsable: Pep Puigdemont i Julià
Centre: ZER "El Llierca" (Argelaguer, Montagut, St. Jaume i Tortellà)
Descripció de l’activitat:

Aquest joc és una unitat didàctica amb l’objectiu d’iniciar els nens i nenes en l’escriptura musical, tant pel què fa a les característiques melòdiques com a les principals figures rítmiques.

Bàsicament el joc consisteix en un pentagrama dibuixat a terra amb guix o amb els peus, a cada pentagrama hi juguen cinc o sis alumnes. Segons el número d’alumnes del grup classe es fan més o menys pentagrames i es juga per grups.

Rotativament, un alumne fa de CLAU DE SOL, la funció d’aquest alumne és dir on han d’anar els altres, en quina posició s’han de situar: - Aneu a la nota DO 3 (greu).

Seguidament tots els jugadors van cap a la nota anomenada. Si l’alumne que fa de clau de sol detecta que hi ha nens i nenes copien pot fer que aquests surtin primer que els altres. Cada dues notes es canvia de clau de sol. Quan un jugador s’equivoca per una "vida " i quan ha perdut 5 vides s’acaba la partida , qui ha fallat més perd i qui ha fallat menys guanya, i se’n comença una de nova. Aquest joc es juga durant tota la primària amb diferents nivells de dificultat.

CEIP Mont Cós ( Montagut )    CEIP Mont Cós ( Montagut )

A Cicle Inicial hi juguem amb un paper que fa de mapa, elaborat pels mateixos alumnes en una sessió prèvia. A Cicle Mitjà hi juguem de memòria sense mapa per a col.locar-se. A Cicle Superior es juga també de memòria i a més afegim les figures rítmiques representant-les de la següent manera :

 • RODONA: Fem un cercle amb els braços davant nostre.
 • BLANCA: Fem el cercle només amb un braç i estirem l’altre perpendicular al pit.
 • NEGRA: Estirem un braç perpendicular al pit ( el nostre cap representa el cap de la nota).
 • CORXERA: Estirem un braç perpendicular al pit ( el nostre cap representa el cap de la nota) i dobleguem el canell fent que els dits de la nostra mà apuntin cap a fora
 • SEMICORXERA: Fem el mateix que per la corxera i ens ajudem amb l’altra mà per a representar la segona barra de la figura rítmica.

CEIP Joan Roura i Parella ( Tortellà )

Mentre es desenvolupa el joc el mestre ha d’estar voltant pels grups per a veure si els nens i nenes se’n surten i resoldre dubtes i conflictes que es puguin ocasionar.

  Tornar a l'índex d'activitats

Titol: JOC DE LES PARELLLES DE SONS
Nivell: Primària
Àrea: Educació Musical
Objectius didàctics:

Treballar la discriminació auditiva
Respectar el treball dels companys
Ressaltar la importància de reutilitzar material de rebuig

Metodologia: El joc està pensat per a jugar individualment o per parelles com a racó a l’aula i alhora permet el joc amb quatre o cinc alumnes com a joc de taula.
Responsable: Pep Puigdemont i Julià
Centre: ZER "El Llierca" (Argelaguer, Montagut, St. Jaume i Tortellà)
Construcció:

Aquest joc es construeix amb pots de rodet de fotografia.
També ens cal una capsa o safata per a posar-los.
La podem aconseguir fàcilment en qualsevol peixateria ( capsa de musclos).


pesons01.jpg (35268 bytes)

Seguidament caldrà buscar objectes per a posar a dins dels pots de manera que cada pot tingui un so diferent als altres. Els haurem de construir per duplicat.

Aquí teniu un exemple de diferents parelles possibles.

 Parelles:

 1. sorra fina (ple)
 2. sorra fina (1/2 ple)
 3. un duro
 4. pedretes petites
 5. una xinxeta
 6. boleta de paper
 7. esquellerinc
 8. agulla de cosir
 9. una pedra grossa
 10. cinc grapes
 11. silenci
 12. bola
Descripció de l’activitat:

MANERES DE JUGAR-HI:

1. La primera manera és per jugar-hi individualment. S’agafa un dels pots, i escoltant bé el so que fa, s’ha d’aconseguir trobar la parella. Un cop s’ha trobada, es deixa a part i se n’agafa un altre, i no es deixa fins que ha trobat la parella. I així successivament fins a trobar totes les parelles.


psons03.jpg (33859 bytes)

2.  De 2 a 5 participants. Cada jugador té 3 intens per tal de trobar la parella, si la troba els separa i si no la troba els deixa dins la capsa i arriba el torn del següent jugador. S'aconsella que el número de jugadors no sigui superior a 5 ja que si és més gran s'alenteix molt el joc i es cau en l'avorriment.

3. En aquesta darrera manera de jugar es treuen els pots de la capsa i es posen drets formant un rectangle de 6 X 4 pots. Podem jugar-hi al voltant d’una taula entre 2 i 5 participants. Un nen/a agafa dos pots per mirar si són iguals. Si no ho són els torna al seu lloc i ho fa l’altre nen/a i així successivament. S’acaba la partida quan s’hagin trobat totes les parelles. També hi podem jugar individualment. És la forma de jugar-hi més complicada per la qual cosa s'aconsella a partir de Cicle Mitjà.

psons02.jpg (22306 bytes)

Mentre es desenvolupa el joc el mestre ha d’estar voltant pels grups per a veure si els nens i nenes se’n surten i resoldre dubtes i conflictes que es puguin ocasionar.

Aquest joc ha estat realitzat amb la col·laboració de Cristina Serrat durant el curs 2001-2002

Tornar a l'índex d'activitats

Titol: LA CARPETA DE MÚSICA

Nivell: Internivells Primària
Àrea: Educació Musical
Responsable: Pep Puigdemont i Julià
Centre: ZER "El Llierca" (Argelaguer, Montagut, St. Jaume i Tortellà)

Descripció de l’activitat:

Es tracta d'una metodologia d'organització del material dels alumnes a l'àrea d'educació musical que vol potenciar el gust per la música i la responsabilitat personal en la cura del propi material. Tots els alumnes de la ZER, excepte els d'educació infantil, han de tenir una carpeta exclusivament de música, en la que hi posaran sobres de plàstic per poder anar arxivant totes les cançons i fitxes que es vagin fent a les classes d'educació musical i així tenir-ho tot junt i ordenat. Ha de ser una carpeta de quatre anelles i tamany foli. A primer de Cicle Inicial començarem posant-hi tres sobres:

- En el primer sobre s'hi aniran posant les cançons que es vagin fent al llarg del curs.
- En el segon sobre hi posarem les diferents fitxes que es vagin fent durant el curs, com ara les audicions.
- I en el tercer sobre hi posarem el bloc de música la pissarra musical i els elements de percussió.

- Cada curs afegirem un sobre a la carpeta on desarem tot el què hàgim fet durant el curs anterior. Això ens permetrà sempre recuperar qualsevol cançó del curs anterior per a cantar-la si ens ve de gust.

-Tots els sobres els unirem per la seva obertura amb una pinça enquadernadora que poguem posar i treure fàcilment i evitarem que els sobres es buidin si s'agafa, per mala sort, la carpeta a l'inrevés.

-El mes de juny cada alumne/a s'emporta la carpeta a casa i l'ha de conservar bé per a tornar-la a potar el curs següent.

-D'aquesta manera, a final de Cicle Superior, els alumnes tindran en la carpeta totes les cançons i fitxes treballades durant la primària -un sobre per cada curs- i pot ser un molt bon record de les estones viscudes a l'àrea d'educació musical.

Tornar a l'índex d'activitats

Titol: LA PISSARRA DE MÚSICA

Nivell: Internivells Primària
Àrea: Educació Musical
Responsable: Pep Puigdemont i Julià
Centre: ZER "El Llierca" (Argelaguer, Montagut, St. Jaume i Tortellà)

Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat es pretén aconseguir que els alumnes aprenguin a dibuixar la Clau de Sol (o qualsevol altra), el nom de les notes musicals i la seva situació al pentagrama.

És una activitat d'iniciació a l'escriptura musical que es pot anar combinant durant la primaria amb el Joc de les notes musicals i figures rítmiques i amb el Joc d'enfonsar notes.

La pissarra musical és un paper en el que hi ha dibuixades cinc línees paral·leles, les quals formen un pentagrama que ocupa pràcticament tot un paper DINA4. Aquesta pissarra, com ja hem dit anteriorment, la situarem en un dels sobres de la carpeta música.

L'anomenem pissarra musical, perquè si posem el paper a dins un sobre, podrem guixar-hi tantes vegades com vulguem amb un retolador, al damunt del plàstic, sempre podrem esborrar i tornar-hi a guixar a sobre.


Per guixar a la pissarra utilitzarem un retolador i millor que no sigui un color gaire fosc ja que llavors quan esborrem és possible que no marxi tot, i ens quedi la pissarra bruta.

Per esborrar, utilitzarem un tros de baieta, o bé una tros d'esponja. A l'hora d'esborrar, hem de procurar que ens marxi tot, fregant fort si cal, ja que sinó cada vegada anirà quedant més bruta. Si ens convé de tant en tant podem mullar l'esborrador i fer neteja a fons.

Amb aquesta pissarra podrem treballar diversos aspectes de l'escriptura musical:

- La grafia de les claus, podent-les dibuixar tantes vegades com vulguem.

- Situar notes en el pentagrama. El mestre, amb algun instrument, toca una, dos o més notes, i els nens han de situar-les damunt de la pissarra. Per fer aquest tipus d'activitat és molt bo tenir unes fitxes, que repartirem en els alumnes, i ells hauran d'anar situant en el lloc corresponent. Aquest exercici es pot fer només tocant o bé a nivells inicials a més de tocar la nota la direm: re agut o re4.

Aquesta pissarra és per treballar amb tots els nivells, des de Cicle Inicial fins a Cicle Superior, ja que depèn del curs farem activitats més o menys complexes.

  Tornar a l'índex d'activitats

Titol: JUGUEM A ENFONSAR NOTES

Nivell: Internivells Primària
Àrea: Educació Musical
Responsable: Pep Puigdemont i Julià
Centre: ZER "El Llierca" (Argelaguer, Montagut, St. Jaume i Tortellà)

Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat es basa en el conegut joc dels "barcos". Preten ser una iniciació al l'escriptura musical i es pot convinar amb el joc de les notes musicals i la pissarra de música a partir de cicle mitjà

Haurem de situar els alumnes per parelles o grups de tres de manera que tinguin la pissarra de música damunt la taula i amb una de les tapes de la Carpeta de música evitin que els companys els vegin les fitxes.

Donarem cinc o sis fitxes a cada jugador i cal que cadascú les situi sobre el pentagrama una darrera l'altra. Cada jugador ha d'endevinar les notes que ha posat l'altre: "- en tercera posició has posar un si."

Si el company ens encerta una nota retirarem la fitxa, ens haurà "enfonsat la nota".

Cada vegada que provem d'enfonsar una nota del company i no l'encertem, amb el retolador ens farem una creu o un senyal en el lloc de la nota que hem dit per tal de no repetir-la.

Guanya el jugador que primer "enfonsa les notes" de l'altre.

Mentre es desenvolupa el joc el mestre ha d’estar voltant pels grups per a veure si els nens i nenes se’n surten i resoldre dubtes i conflictes que es puguin ocasionar.

  Tornar a l'índex d'activitats

Titol: ELEMENTS DE PERCUSSIÓ

Nivell: Internivells Primària
Àrea: Educació Musical
Responsable: Pep Puigdemont i Julià
Centre: ZER "El Llierca" (Argelaguer, Montagut, St. Jaume i Tortellà)

Descripció de l’activitat:

Els elements de percussió són objectes petits de la vida quotidiana que ens serviran per a acompanyar cançons en qualsevol moment. Els podem tenir sempre dins un dels sobres de la carpeta de música.

Poden ser tants com se us acudeixin: un sobret de sucre, uns palets xinesos o de "pinxo", un tap de refresc de plàstic, un tros de paper d'alumini o de cel·lofan, unes culleretes de postres,....

Podrem acompanyar les nostres cançons amb aquests objectes i demostrarema als alumnes que la música és a tot arreu.

Es poden fer exercicis de ritmes amb aquests objectes.

 

Tornar a l'índex d'activitats© copyright Pep Puigdemont 2001 - All Rights Reserved