FUMETS

El fumet és el lloc on l'autor escriu el text de diàleg o de monòleg dels personatges. El fumet ens permet saber què diu o què pensa cadascú, i també ens mostra com ho diu o com ho pensa.

En un fumet hi podem distingir la silueta, el delta i el contingut. La SILUETA és la superfície que conté el text. Abans sempre tenia forma de núvol, però avui qualsevol forma és bona. En còmics molt actuals també podem trobar el text sense silueta.

Sovint, per donar sensació de continuïtat en una conversa, s'enllacen dues o tres siluetes d'un mateix personatge. Quan el text prové d'aparells electrònics (ràdio, televisor...) o quan un personatge crida molt, la silueta sol tenir forma serrada.

Per sí mateix, un fumet pot tenir un significat concret o pot donar força al text que conté. Hi ha vegades que és tan expressiu que no caldria escriure-hi res

En aquest fumet, tant la forma com el color són prou significatius!

Aquí tenim un exemple clàssic, el fumet en forma de núvol, i un tipus més actual, el text sense fumet.

Dos exemples diferents de fumet serrat: el personatge que crida i el so d'una televisió.

El DELTA és un apèndix lineal que marca la direcció del text. Quan es vol representar el pensament d'algú el delta és en forma de bombolles. El delta pot ser múltiple quan un mateix text ve de múltiples personatges.

Exemple de fumet que "pensa" i de fumet que "parla".

 

El CONTINGUT és el text que s'escriu dins dels fumets. És preferible utilitzar lletres majúscules.

Delta múltiple

Siluetes enllaçades