EL PASSAT DEL TREN DE SANT FELIU: HORARIS DEL 1969

Els horaris vigents l'any 1967 eren els següents:
 


Font: Guia RENFE 1967

Pàgina principal