EL PASSAT DEL CARRILET D'OLOT A GIRONA: MATERIAL MOTOR I MÒBIL

El tren d'Olot va disposar d'un ampli conjunt de màquines:
La sèrie inicial estava formada per 3 màquines angleses del 1893, seguides per una quarta el 1899 i una cinquena el 1900.
L'any 1911 amb la inauguració de tota la línia es van comprar 3 màquines belgues i dues més el 1913.


Foto màquina belga
Font: Llibre El Tren d'Olot de Carles Salmeron i Bosch

L'any 1926 es van comprar 4 màquines a la Maquinista Terrestre i Marítima de Barcelona. Foren numerades de la 21 a la 24


Foto d'una màquina MTM a Olot
Font: Postal d'Edicions Ferroviàries, S.A.

L'any 1959 arribaren dos moderns automotors Ferrostaal construits a la companyia Euskalduna de Bilbao.
 Automotor a l'estació d'Olot
Fotografia: Joan Barcons i Llorens

Per sort moltes d'aquestes màquines s'han preservat i alguna avui en dia encara circula pels Ferrocarrils de la Generalitat.
Pel que fa al material mòbil, l'any 1970 es van desballestar tots els vagons de mercaderies i n'han quedat 6 de passatgers, un dels quals podem veure a les instal·lacions que el GEIEG té al sector de Sant Narcís a Girona.

Pàgina principal