EL PASSAT DEL CARRILET DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A GIRONA: MATERIAL MOTOR I MÒBIL

Les màquines del tren de Sant Feliu van ser fabricades a Alemanya per la casa Krauss.
El 1890 es van construir les 4 primeres. Per no provocar incendis a les Gavarres estaven equipades amb apagaguspires.


La màquina amb l'apagaguspires
Font: Llibre El Tren de Sant Feliu de Carles Salmeron i Bosch

El 1893 es va construir la número 5.
La número 6 és del 1905.
L'any 1925 van arribar les numerades 11 i 12.
L'any 1964 FEVE hi va enviar una màquina dièsel que havia estat al carrilet de Palamós


Foto màquina dièsel al baixador de Font Picant
Font: Llibre El Tren de Sant Feliu de Carles Salmeron i Bosch

Les darreres màquines van arribar el 1965 provinents del FC. d'Onda a Grao de Castelló que s'havia tancat feia poc.

Pàgina principal