EL TANCAMENT  DEL CARRILET DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A GIRONA.

En no haver-se modernitzat el carrilet cada vegada tenia menys usuaris, sobretot per la competència de la carretera. L'any 1950 l'utilitzaren gairebé 500.000 persones i en canvi el 1968 només 70.000 persones es van traslladar amb el "feliuet".
Amb les mercaderies passava el mateix, de les gairebé 42.000 Tones transportades el 1946 es va passar a unes simbòliques 1.263 Tones el 1968.
Els darrers anys el material motor era molt antic i necessitava unes atencions contínues que, tot i així, no evitaven les freqüents avaries. La companyia FEVE va decidir suprimir el servei de trens en la línia de Sant Feliu de Guíxols a Girona a partir de l'11 d'abril del 1969


L'avís de tancament de la línia va aparèixer a totes les estacions poc abans de la clausura
Font: Arxiu Històric de Girona

S'havien fet tres estudis per valorar la viabilitat del carrilet, però l'estat no va voler invertir els 150 milions de pessetes que feien falta per modernitzar els carrilets d'Olot i Sant Feliu de Guíxols. La proposta era transformar la via de 75 centímetres del tren de Sant Feliu a via mètrica i possibilitar que es pogués anar d'Olot a Sant Feliu sense haver de canviar de tren. Els tres informes eren favorables però tot i la protesta dels Ajuntaments i del Govern Civil, el tren va desaparèixer.

Pàgina principal