EL PASSAT DEL CARRILET D'OLOT A GIRONA: EL TANCAMENT DE LA LÍNIA

Tot i que era utilitzat per unes 600.000 persones cada any, la companyia FEVE va decidir suprimir el servei de trens en la línia d'Olot a Girona a partir del 16 de juliol del 1969


El cartell de la desaparició del Tren d'Olot
Font: Arxiu Històric de Girona

S'havien fet tres estudis per valorar la viabilitat del carrilet, però l'estat no va voler invertir els 150 milions de pessetes que feien falta per modernitzar els carrilets d'Olot i Sant Feliu de Guíxols. La proposta era transformar la via de 75 centímetres del tren de Sant Feliu a via mètrica i possibilitar que es pogués anar d'Olot a Sant Feliu sense haver de canviar de tren. Els tres informes eren favorables però tot i la protesta dels Ajuntaments i del Govern Civil, el tren va desaparèixer.

Pàgina principal