USOS DIDÀCTICS

Els traçats per on circulaven els antics carrilets són un recurs molt important per donar a conèixer la importància d'aquests ferrocarrils per al desenvolupament de les comarques que atravessaven. Així mateix avui són una via de comunicació molt important entre els pobles i ciutats. Aquesta comunicació a peu o en bicicleta afavoreix la mobilitat sostenible i és respectuosa amb el medi ambient.
Estem elaborant un material didàctic per treballar aquests temes als diferents centres de Primària i de Secundària de Catalunya.
El 14 de novembre d'aquest 2001 es farà la presentació del vídeo didàctic a la Fontana d'Or de Girona.
 


Pàgina principal