Glossari termes descripció Goril·la


Família dels pòngids

Família de mamífers de l'ordre dels primatsque reocorda en molts caràcters anatòmics i fisiològics la dels homínids, bé que no hi ha una relació filètica directa. Els exemplars més grans de tots els primats es troben dins aquesta família. Es caracteritzen per total absència de cua, tronc curt i extremitats anteriors proporcionalment molt llargues. També el grau de cefalització és el més gran de tots els primats, a excepció del dels homínids. Actualment presenten dues àrees de repartició completament aïllades: d'una banda la selva equatorial africana (ximpanzé, goril·la), i de l'altra, l'asiàtica (orangutan).

Torna Pàgina Anterior

 Primat

Ordre de mamífer palcentaris d'extremitats petadàctiles llargues amb polze oposable, hemisferis cerebrals ben desenvolupats i ulls en posició davantera. N'hi ha una gran varietat qun a la morfologia externa; la talla pot variar des de la d'un gran goril·la fins a la de petites tupaies de la mida i la forma d'una rata cellarda. La cua, quan en tenen, pot ésser curta o bé constituir un veritable apèndix prènsil, i el cos és recobert de pèl. En general el sentit de l'olfacte no és gaire desenvolupat i ha donat pas a d'altres que es poden considerar superiors, com ara la visió, el tacte i l'oïda. En les femelles la posició de les glàndules mamàries és sempre pectoral o axil·lar i en molt pocs casos és abdominal. Es tracta d'animals de vida típicament arborícola en un grau més o menys important. Tendeixen a formar grups, ja sigin familiars o molt més amplis. Fora de casos excepcionals, el part dóna lloc a una única cria, de caràcter bastant nidícola. El cicle reproductor de la famella és molt particular pel fet de produir-se les fases menstruals diferentment de les dels altres mamífers. Aparegueren a l'Eocè. Hom els agrupa en tres subordres: lemuriformes, tarsiformes i antropomorfs.

Torna Pàgina Anterior


Simi

Nom donat a ualsevol mamífer de l'ordre dels primats, en particular els de l'ordre dels antropomorfs, que, en contraposició als dels subordres dels lemuriformes i dels tarsiformes, presenten el cervell molt més desenvolupat, els ulls frontals i molt desenvolupats i extremitats característiques.

Torna Pàgina Anterior

Vegetarià

Persona o animal que practica el vegetarisme, que és el sistema o règim d'alimentació que exclou, més o meyns radicalment l'ús d'aliments d'origen animal.

Torna Pàgina Anterior


Definicions extretes de la Gran Enciclopèdia Catalana