PUNT DE FEUERBACH


El punt de Feuerbach F d'un triangle és el punt de tangència entre la circumferència inscrita ci i la circumferència dels 9 punts cn. És el punt X(11) d'ETC. Per extensió, s'anomenen també punts de Feuerbach els tres punts de tangència entre la circumferència dels 9 punts i les circumferències exinscrites.

descÓrregaPunt_de_Feuerbach.mac descÓrregaPunts_exFeuerbach.mac


inici
resultats
indexs