TRIANGLE DE GOSSARD


La recta d'Euler r del triangle ABC determina amb les rectes AB i AC un triangle, amb les rectes AB i BC un altre, i amb les rectes AC i BC un altre. Aquests tres triangles tenen les seves respectives rectes d'Euler, i aquestes tres formen un nou triangle DEF anomenat triangle de Gossard d'ABC.
El triangle de Gossard d'ABC és congruent amb ABC.

descÓrregaTri_Gossard.mac


inici
 resultats
indexs