PUNT DE NAGEL


El punt de Nagel Ng del triangle ABC és l'incentre del triangle antimedial A"B"C". És el punt X(8) d'ETC. Per extensió, s'anomenen també punts de Nagel els tres excentres del seu triangle antimedial.

descÓrregaPunt_de_Nagel.macdescÓrregaPunts_exNage.mac


inici
resultats
indexs