PUNT DE SCHIFFLER


El punt de Schiffler del triangle ABC és el punt de concurrència de les rectes d'Euler dels triangles ABC, ABI, BCI i CAI, essent I l'incentre d'ABC. És el punt X(21) d'ETC.

descÓrregaPunt_de_Schiffler.mac 
inici
resultats
indexs